Com s’han de prendre els medicaments homeopàtics?

Un dels dubtes més freqüents al voltant de l’homeopatia i els medicaments homeopàtics entre aquells usuaris que desconeixen aquesta terapèutica, és com s’han de prendre aquests fàrmacs.

La posologia dels medicaments homeopàtics és molt senzilla i no implica cap complicació, a més en els prospectes dels mateixos apareixen les pautes que s’han de seguir per prendre’ls.

Per norma general, els medicaments homeopàtics s’han d’ingerir almenys un quart d’hora abans o en defecte d’això després dels menjars.

Si hem adquirit un medicament homeopàtic la presentació farmacèutica del qual és en forma de grànuls, la pauta és de cinc grànuls entre tres i cinc vegades al dia. Si per contra, hem comprat un medicament homeopàtics en forma de glòbuls, parlem d’una presa diària única (en aquests casos es tracta d’envasos unidosis).

La dosi no es mesura en funció de l’edat i el pes de la persona, en el cas dels medicaments homeopàtics aquests aspectes es troben al marge de la posología.

Si es pateix una patologia aguda com pot ser una grip, l’ideal és començar el tractament només experimentar els primers símptomes. A l’inici de la malaltia les dosis hauran de ser més freqüents, i aquestes s’hauran d’anar reduint progressivament segons anem notant millorança fins que ja no sigui necessari medicarse més.

Si ens centrem en malalties cròniques, el medicament homeopàtic es prendrà amb regularitat una vegada al dia, una vegada a la setmana o una vegada al mes, segons sigui el cas. Davant qualsevol dubte, el millor és consultar amb un professional de la salut que és qui millor ens va a orientar.


*Article cedit pel laboratori BOIRON

Font: http://www.consejosmedicosdoctormarin.com/2016/02/como-se-deben-tomar-los-medicamentos-homeopaticos.html.


 

Comentarios 0 Respuestas

Su información